Home » Tin tổng hợp » Điểm sàn đại học cao đẳng năm 2014

Điểm sàn đại học cao đẳng năm 2014

Điểm sàn đại học 2014 – Điểm sàn cao đẳng năm 2014

Bộ giáo dục đã chính thức công bố điểm sàn ĐH, CĐ 2014 cho các khối A, A1, B, C, D. Mời các bạn theo dõi bên dưới tại đây:

Điểm sàn đại học 2014: 3 mức điểm

  • Điểm sàn đại học khối A năm 2014: 13, 14, 17 điểm
  • Điểm sàn đại học khối A1 năm 2014: 13, 14, 17 điểm
  • Điểm sàn đại học khối B năm 2014: 14, 15, 18 điểm
  • Điểm sàn đại học khối C năm 2014: 13, 14, 17 điểm
  • Điểm sàn đại học khối D năm 2014: 13, 14, 17 điểm

Điểm sàn cao đẳng năm 2014

  • Điểm sàn cao đẳng khối A năm 2014: 10 điểm
  • Điểm sàn cao đẳng khối A1 năm 2014: 10 điểm
  • Điểm sàn cao đẳng khối B năm 2014: 11 điểm
  • Điểm sàn cao đẳng khối C năm 2014: 10 điểm
  • Điểm sàn cao đẳng khối D năm 2014: 10 điểm

Ưu tiên theo khu vực: Mỗi khu vực chênh lệch nhau 0,5 điểm

Ưu tiên theo đối tượng ưu tiên: Mỗi đối tượng chênh lệch nhau 1 điểm.