Home » Tin tổng hợp » Iphone và những dụng cụ sửa chữa chuyên nghiệp

Iphone và những dụng cụ sửa chữa chuyên nghiệp

Những dụng cụ dưới đây sẽ làm cho mọi thao tác sửa chữa trên iphone trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Mới đây, Apple đã giới thiệu đến giới yêu công nghệ một bộ công cụ chuyên dụng sửa chữa iphone. Theo Apple cho biết, nếu sở hữu bộ dụng cụ này thì việc sửa chữa iphone sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều đặc biệt không làm ảnh hưởng đến linh kiện bên trong máy.

Mở màn hình

http://iwamsn2012.ac.vn/wp-content/uploads/2-quy-trinh-sua-chua-iphone-5c-5s-dung-dan-xem-thu-de-biet-cua-hang-co-thuoc-minh-khong-5-1384528469-52863a5535eff-1384937024780.gif
Đặt chiếc điện thoại vào dụng cụ chuyên mở màn hình
http://iwamsn2012.ac.vn/wp-content/uploads/1-quy-trinh-sua-chua-iphone-5c-5s-dung-dan-xem-thu-de-biet-cua-hang-co-thuoc-minh-khong-5-1384528435-52863a33a1b4d-1384937024780.gif
Phía dưới dụng cụ này là những ống giác hút có khả năng nhấc màn hình iphone lên dễ dàng

Tháo pin

http://iwamsn2012.ac.vn/wp-content/uploads/3-quy-trinh-sua-chua-iphone-5c-5s-dung-dan-xem-thu-de-biet-cua-hang-co-thuoc-minh-khong-5-1384528525-52863a8d15e5c-1384937024780.gif
Cắt miếng băng dính trên pin máy bằng kéo
http://iwamsn2012.ac.vn/wp-content/uploads/4-quy-trinh-sua-chua-iphone-5c-5s-dung-dan-xem-thu-de-biet-cua-hang-co-thuoc-minh-khong-5-1384528666-52863b1a81c03-1384937024780.gif

Tiếp tục kéo nhẹ phần keo dính giữa pin với bo mạch chủ trên iphone, nên nhớ thao tác đừng làm quá nhanh
http://iwamsn2012.ac.vn/wp-content/uploads/5-quy-trinh-sua-chua-iphone-5c-5s-dung-cach-xem-thu-de-biet-cua-hang-co-thuoc-minh-khong-5-1384528715-52863b4b4420b-1384937024780.gif

Sử dụng một thanh kim loại từ từ nhấc phần pin ra khỏi thân máy

Thay loa

http://iwamsn2012.ac.vn/wp-content/uploads/6-quy-trinh-sua-chua-iphone-5c-5s-dung-cach-xem-thu-de-biet-cua-hang-co-thuoc-minh-khong-5-1384528756-52863b747a084-1384937024796.gif
Gắn loa sao cho khớp vị trí với bo mạch chủ

Sửa lỗi kẹt SIM

http://iwamsn2012.ac.vn/wp-content/uploads/7-quy-trinh-sua-chua-iphone-5c-5s-dung-cach-xem-thu-de-biet-cua-hang-co-thuoc-minh-khong-5-1384528799-52863b9fed0ab-1384937024796.gif
Thao tác sửa lỗi kẹt SIM là một trong những lỗi khó sửa nhất trên iphone

Gắn pin vào vị trí cũ

Sau khi tháo pin để sửa chửa có nhiều trường hợp pin sau đó hoạt động không ổn định dễ bị tắt nguồn. Để đảm bảo pin vào đúng vị trí và thật ăn khớp với bo mạch bên trong máy, một dụng cụ tạo áp lực có nhiệm vụ ép chặt phần pin giúp ổn định sau quá trình tháp lắp.
http://iwamsn2012.ac.vn/wp-content/uploads/8-quy-trinh-sua-chua-iphone-5c-5s-dung-cach-xem-thu-de-biet-cua-hang-co-thuoc-minh-khong-5-1384528874-52863bead2304-1384937024796.gif
http://iwamsn2012.ac.vn/wp-content/uploads/9-quy-trinh-sua-chua-iphone-5c-5s-dung-cach-xem-thu-de-biet-cua-hang-co-thuoc-minh-khong-5-1384528923-52863c1b5adf9-1384937024796.gif
http://iwamsn2012.ac.vn/wp-content/uploads/10-quy-trinh-sua-chua-iphone-5c-5s-dung-cach-xem-thu-de-biet-cua-hang-co-thuoc-minh-khong-5-1384529113-52863cd96e75e-1384937024796.gif

Gạt cần để pin thật khớp với bo mạch chủ
http://iwamsn2012.ac.vn/wp-content/uploads/11-quy-trinh-sua-chua-iphone-5c-5s-dung-cach-xem-thu-de-biet-cua-hang-co-thuoc-minh-khong-5-1384529168-52863d100dce0-1384937024796.gif

Sau cùng, phần pin được lăn qua một con lăn giúp ép chặt và bảo đảm pin hoạt động tốt sau tháo lắp