Home » Bài viết hay » Người quản lý giỏi: cần biết đón nhận lời than phiền của nhân viên

Người quản lý giỏi: cần biết đón nhận lời than phiền của nhân viên

Không ai thích bị phê bình và những lời than phiền thường tạo ra vấn đề cho bạn.

Mặc dù như vậy, bạn cần phải đón nhận những lời than phiền và đáp lại lời phê bình chân thật bằng một lời cảm ơn chân thật.

Nhưng trước hết, đừng cho rằng nhân viên đến gặp bạn để than phiền.

Nếu bạn bắt đầu nói chuyện bằng câu “Lại than phiền gì đây?” bạn sẽ ngay lập tức đưa nhân viên vào thế tự vệ.

Giả sử họ nói “Có than phiền gì đâu! Tôi chỉ muốn nói về công việc vừa được giao.”

Nếu bạn vẫn cho rằng họ không có ý tốt, có thể bạn sẽ suy ra là họ không thích công việc vừa được giao đó. Thành thử bạn lại hỏi “Công việc đó có vấn đề gì?”

Cả hai người lúc này đang ở thế tự phòng vệ. Cơ hội cho một cuộc nói chuyện đem lại lợi ích là từ ít cho tới không.

Bắt đầu lại.

Khi nhân viên nói “Tôi muốn nói về công việc mới được giao” hãy trả lời “Rất tốt. Anh hãy nói đi.”

Bây giờ có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Dưới đây là năm khả năng:

  1. “Tôi thích công việc này. Cảm ơn anh!”

Vâng, điều này khó xảy ra. Nhưng vẫn có thể.

  1. “Tôi không hiểu công việc này.”

Đây có thể là một lời phản đối. Đây là yêu cầu được giúp đỡ. Mà giúp đỡ họ là nhiệm vụ của bạn.

  1. “Sao anh lại giao cho tôi công việc này?”

Đây có thể là một lời than phiền mà cũng có thể là không. Hãy thăm dò nhẹ nhàng để biết

  1. “Tôi nghĩ mình không đảm trách được công việc này.”

Đây hoặc là một lời than phiền hoặc là một yêu cầu cần giúp đỡ. Xác định xem nó thuộc loại nào. Vấn đề nằm ở việc thiếu kiến thức, thời gian, động lực hay tự tin? Mỗi trường hợp đòi hỏi cách giải quyết khác nhau.

  1. “Không chịu được!”

Đây là một lời than phiền! Thậm chí nó như một cái tát vào mặt. Nhưng được nhân viên báo cho biết như vậy lại là điều tốt. Đừng giáng trả. Hãy hít sâu và hỏi tại sao (câu hỏi luôn là bạn tốt của nhà quản lý).

“Vấn đề như thế nào?” là một sự khởi đầu. Tiếp tục thăm dò chi tiết cho đến khi xác định được vấn đề. Khi đó bạn có thể cùng giải quyết nó với nhân viên.

Sau đây là ba cách thể hiện bạn sẵn sàng lắng nghe lời than phiền của nhân viên.

Ngôn ngữ hình thể tích cực: Vẻ mặt thể hiện sự chú ý và hai cánh tay để bên hông thay vì khoanh tay trước ngực như một tấm khiên.

Lắng nghe: Một phần quan trọng của việc sử dụng tốt ngôn ngữ hình thể là khép miệng. Nghe họ nói hết trước khi trả lời.

Đáp lại kịp lúc: Thay vì bắt họ phải “trả giá”, hãy đáp lại lời than phiền của họ bằng sự chú ý và nỗ lực giải quyết vấn đề của bạn.

“Lời than phiền của nhân viên làm cho bạn trở thành nhà quản lý giỏi hơn. Hãy đón nhận nó và xử lý nó một cách tích cực.”