Home » Bài viết hay » Nhà quản lý giỏi: Giao quyền cho nhân viên làm việc độc lập

Nhà quản lý giỏi: Giao quyền cho nhân viên làm việc độc lập

Nhân viên của tôi không làm gì mà không hỏi ý tôi trước.”

Có phải bạn đó không?

Nếu như vậy, bạn chưa làm tốt công việc quản lý. Bạn đang quá bận rộn khi cố làm những việc của người khác.

Bạn được trả lương để ra quyết định, bạn chịu trách nhiệm về kết quả. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể và không cần yêu cầu những người cùng làm với bạn tham gia vào quá trình ra quyết định.

“Anh nghĩ chúng ta nên làm thế nào?” Có thể là một trong những câu quan trọng nhất mà bạn hỏi nhân viên của mình.

Nhưng sau khi hỏi, bạn nên đứng ra một bên và để họ thực hiện công việc.

Có thể suy nghĩ ưa thích của bạn là cả công ty sẽ sụp đổ nếu không có bạn, nhưng đừng quá quan trọng bản thân mình như vậy. Cố làm cho mình trở thành người không thể thiếu đơn giản chỉ là cách quản lý tồi.

Hãy huấn luyện nhân viên thật tốt sao cho họ có đủ tự tin thực hiện công việc mà không cần bạn và đủ năng lực làm tốt công việc đó.

Khi bạn để họ tự làm việc, có ba điều tốt xảy ra:

  1. Bạn thể hiện sự tôn trọng đối với nhân viên.
  2. Bạn cho thấy bạn không cần làm tất cả mọi việc.
  3. Bạn mở ra khả năng là họ có thể làm công việc đó tốt hơn bạn.

Nhân viên của bạn thường hiểu rõ vấn đề hơn bạn. Họ có thể có cách giải quyết tốt hơn. Cho họ cơ hội. Bạn sẽ không mất mặt mà sẽ được tôn trọng hơn.

Làm sao để tạo ra một đội ngũ làm việc độc lập? Sau đây là ba nguyên tắc cơ bản:

Tuyển dụng họ để làm việc độc lập chứ không phải để nghe lệnh: Bạn không muốn có một tùy tùng giỏi. Bạn muốn có một nhà lãnh đạo tiềm năng, người có thể quyết định (và đôi khi thậm chí có thể đặt câu hỏi  về quyết định của bạn).

Nuôi dưỡng sự độc lập: Cung cấp kiến thức, thông tin và quan trọng hơn hết, lòng tin. Nếu bạn huấn luyện họ tốt, sau này bạn sẽ không phải điều chỉnh lại.

Hãy tránh ra một bên: Cho họ không  gian để làm việc, ra quyết định và chấp nhận những hậu quả.

“Có thể bạn đang lãng phí một trong những nguồn tài nguyên giá trị nhất của bạn – đó là tài năng của nhân viên. Càng là nhà quản lý giỏi thì bạn cần kiểm soát nhân viên ít hơn.”