Home » Tag : không chấp nhận sai lầm

Tag : không chấp nhận sai lầm

Thừa nhận sai lầm để tiến bước thành công

img_5409814d6b4c5

Một doanh nghiệp nổi tiếng đã nói: “Thất bại là thành công nếu chúng ta biết rút ra bài học.” Có nhiều ý tưởng hay để đề cao chất lượng quản lý cho chúng ta , nhưng điều làm cản bước thành công lớn nhất đó chính là “không chấp nhận sai lầm”. Có thể nói mọi người đều phải mắc ... Xem thêm »